צמיחה לאחר טראומה

ההשלכות השליליות שיש לחוויות טראומטיות ידועות ומתועדות במחקרים רבים. יחד עם השלכות אלו, לאחרונה נמצא כי חלק גדול מהאנשים אשר חוו טראומה, מרגישים לאחר זמן מה, כי ההתמודדות שלהם עם הארוע או המצב הטראומטי, מביאה עימה גם הרגשה של צמיחה אישית. השפעה חיובית זו מתועדת במקורות פילוסופים ודתיים ובעיתונות מתפרסמות מדיי פעם ידיעות על-כך, אולם המחקר בנושא הצמיחה הינו חדש יחסית.

צמיחה לאחר טראומה יכולה להתבטא בתחומים הבאים:

  • הערכה מחודשת לחיים

  • הרגשה של חוזק אישי

  • שינוי סדרי עדיפויות בחיים

  • יחסים קרובים יותר רגשית לאחרים

  • הכרה באפשרויות ובדרכים חדשות בחיים והתפתחות רוחנית

צמיחה פוסט-טראומטית מתרחשת בעקבות התמודדות עם טראומות מסוגים שונים וברמות חומרה שונות. כך למשל, תועדה צמיחה בעקבות אסונות טבע, התמודדות עם שכול והתמודדות עם מחלות קשות כמו גם עם טראומות הקשורות לארועים ולמצבים אלימים כמו שהייה בשבי ואונס.

חשוב להבין כי צמיחה יכולה להתקיים לצד קשיים. כלומר, אדם יכול להרגיש בו-זמנית תחושה של מצוקה נפשית וצמיחה. שנית, אנשים אשר חווים צמיחה מרגישים כי לא רק שהתיפקוד שלהם חוזר לרמת התיפקוד של לפני הטראומה, אלא שתפקודם משתפר מעבר לרמה הקודמת. ושלישית, תחושת הצמיחה אינה מגיעה בעקבות הטראומה עצמה, אלא בעקבות ההתמודדות עימה. על-כן, בשלב ההסתגלות וההתמודדות עם הטראומה פסיכותרפיה יכולה להיות משאב בעל ערך לקידום הצמיחה האישית.